Conform legii, produsele pirotehnice se pot cumpăra doar persoane cu competență profesională.

1.1. Aceste condiții generale (mai departe doar ,,condiții generale “) a societății comerciale, înregistrate în Registrul comerțului evidențiat de Judecătoria orășenească din Piatra Neamt ( mai departe doar ,,vânzător”) stabilesc conform conform art. 8 nr. 126/1995 cul. Codului civil (mai departe doar „Codul civil “) drepturile și obligațiile reciproce a părților contractuale, care decurg din sau în legătură cu un contract de cumpărare (mai departe doar ,,contractul de cumpărare”) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (mai departe doar ,,cumpărătorul”) prin intermediul magazinului online a vânzătorului. Magazinul online este operat de către vânzător pe un site situat la adresa de internet www.piromarket.ro (mai departe doar ,,site web”), prin intermediul site web de afaceri (mai departe doar ,,interfață web de afaceri”).

1.2. Termeni și condiții nu se aplică în cazurile în care o persoană care intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau persoană care acționează în bunuri prin care se dispune în cadrul activității sale economice sau în cadrul profesiei sale propriu zise.

1.3. Alte dispoziții decât condițiile de afaceri pot fi negociate în contractul de cumpărare. Dispozițiile diferite față de contract de cumpărare au prioritate față de termenii condițiilor de afaceri.

1.4. Condițiile și termenii de afaceri sunt o parte integrantă a contractului de cumpărare. Contractul de cumpărare și condițiile de afaceri sunt încheiate în limba de stat. Contractul de achiziție poate fi încheiat în limba română, slovacă sau în limba cehă.

1.5. Condițiile de vânzare pot fi modificate sau completate de vânzător. Această prevedere nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

1.6. Cumpărătorul remarcă faptul că datele descriptive (cum ar fi durata efectului, coperta produsului în fotografie, calibrul compactului, conținutul pachetului complect) sunt orientative. Aceste date pot varia.

1.7. Datorită naturii mărfurilor vândute, numai o persoană cu vârsta de 15 ani poate cumpăra în magazinul online, dacă cumpără exclusiv pirotehnica din categoria F1. Pirotehnica de categoria F2 poate fi achiziționată numai de către o persoană cu vârsta peste 18 ani. Categoria F3 poate fi achiziționată numai de o persoană cu vârsta de 21 de ani. Prin solicitarea înregistrării sau prin comanda cumpărătorului, cumpărătorul confirmă că au fost îndeplinite condițiile de cumpărare prevăzute în Legea nr. 206/2015 art 5.

1.8. Interfața web a magazinului este realizată prin mijloacele tehnice ale operatorului și ale proprietarului site-ului.

2. Contul utilizatorului

2.1. Cumpărătorii pot să comande bunuri fără înregistrare directă din interfața web a magazinului. .

2.2. În cazul înregistrării pe un site web, cumpărătorii pot accesa interfața contului propriu de utilizator. Din interfața contului propriu de utilizator, cumpărătorii pot să comande bunuri (mai departe doar „contul utilizatorului “).

2.3. Când se înregistrează pe un site și când își comandă o marfă, cumpărătorul este obligat să furnizeze toate informațiile corect și cu adevărat. Detaliile date în contul de utilizator sunt obligatorii pentru cumpărător să se actualizeze la orice schimbare. Detaliile date de cumpărător în contul de utilizator și comandarea bunurilor sunt considerate de către vânzător drept corecte.

2.4. Accesul la contul de utilizator este asigurat prin numele de utilizator și parola. Cumpărătorul trebuie să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de utilizator.

2.5. Cumpărătorul nu este autorizat să permită terților să utilizeze contul său de utilizator.

2.6. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales în cazul în care contul de utilizator al cumpărătorului, mai mult de doi ani nu se utilizează, sau în cazul în care cumpărătorul încalcă obligațiile, care îi revin în temeiul contractului de cumpărare (inclusiv termenii de comerț).

2.7. Cumpărătorul constată că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în mod continuu, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a hardware-ului și a software-ului vânzătorului.

3. Încheierea contractului de cumpărare

3.1. Toate prezentările de mărfuri plasate în interfața web sunt de caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de achiziție cu privire la acest produs, în special în ceea ce privește întreținerea necesară de hardware și software și, astfel, să fie erori cauzate în afaceri interfață web. Prevederea secțiunii art. 1732 alin. 2 din Codul civil nu se aplică.

3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre articol, inclusiv prețurile bunurilor individuale. Se indică prețurile mărfurilor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente, cu excepția taxelor de livrare. Prețurile produselor rămân valabile atât timp, cât sunt afișate pe interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare în termeni negociați individual.

3.3. Interfața web a magazinului include, de asemenea, informații privind costurile asociate ambalării și livrării de bunuri. Informațiile privind costurile aferente ambalării și livrării bunurilor enumerate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazul în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul Republicii România.

3.4. Cumpărătorul poate comanda bunuri din sortimentul vânzătorului personal, prin telefon, prin SMS sau e-mail și prin intermediul magazinului on-line. Pentru a comanda bunurile, cumpărătorul completează formularul de comandă în interfața web a magazinului. Formularul de comandă include, în special, informații privind:

3.4.1. mărfurile comandate (mărfurile comandate „plasează“ cu tasta cu inscripție „în coș” cumpărătorul în coșul de cumpărături electronic a mazinului online);

3.4.2. modalitatea de plată a prețului de cumpărare al bunurilor, detalii privind modalitatea de livrare a mărfurilor comandate și

3.4.3. informații privind costurile legate cu livrarea de bunuri (mai departe doar ,,comanda”).

3.5. Înainte de a trimite comanda către cumpărător, vânzătorului este permis să verifice și să modifice datele din comanda depusă, chiar și în ceea ce privește opțiunea de cumpărător pentru a detecta și corecta erorile apărute în timpul introducerii a datelor în comandă. O comandă va fi trimisă de către cumpărător vânzătorului făcând clic pe butonul „Comandă cu o obligație de plată“. Detaliile date în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Vânzătorul imediat după primirea ordinului de câtre cumpărător, confirmă primirea comenzii prin e-mail, la adresa de e-mail a cumpărătorului specificată în comanda utilizatorul (mai departe doar „adresa electronică a cumpărărtorului“).

3.6. Vânzătorul are dreptul, în funcție de natura comenziii (vârsta minimă de cumpărător, cantitatea de bunuri, valoarea prețului de achiziție, costurile estimate de transport) pentru a solicita cumpărătorului pentru confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris, prin telefon sau e-mail).

3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător apare prin livrarea informației de creare a comenzii (acceptării) care este trimisă cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului.

3.8. Cumpărătorul este de acord să utilizeze mijloace de comunicare la distanță atunci când încheie un contract de cumpărare. Costurile suportate de către cumpărător atunci când se utilizează mijloace de comunicare la distanță în raport cu contractul de achiziție (costul de acces la internet, costul apelurilor telefonice) este plătită de către cumpărător însuși, aceste costuri nu diferă de rata de bază.

4. Prețul produsului și condiții de plată

4.1. Cumpărătorul poate rambursa vânzătorului prețul bunurilor și toate costurile asociate livrării bunurilor în baza contractului de cumpărare în următoarele modurii:

4.1.1. în numerar la livrare la locul indicat de cumpărător în comandă;

4.1.2. transfer non-numerar în contul bancar al vânzătorului: RO42 RZBR 0000 0600 2189 0403 (denumit în continuare contul vânzătorului);

4.1.3. Cu card de plată fără plată în numerar, prin intermediul gateway-ului de plată “GP webpay”

4.2. Împreună cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului costurile asociate cu livrarea de bunuri (transport, în numerar la livrare taxele pentru plățile prin card) la o valoare prestabilită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, prețul de cumpărare include și costurile asociate livrării bunurilor.

4.3. Prețurile mărfurilor sunt indicate pentru produs 21% TVA. Prețurile mărfurilor sunt valabile pentru comanda la www.piromarket.ro (pe durata afișării pe paginile magazinului on-line).

4.4. În cazul plății în numerar și a plății la livrare, prețul de cumpărare se plătește la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție este plătibil în termen de 7 zile de la încheierea contractului de cumpărare.

4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul va plăti prețul de cumpărare al bunurilor împreună cu simbolul variabil de plată a bunurilor.

4.6. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție se consideră satisfăcută în momentul creditării sumei respective în contul vânzătorului.

4.7. Orice reduceri la prețul bunurilor, cupoanele de discount și ofertele promoționale furnizate de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele. Vânzătorul nu solicită cumpărătorului un avans sau o altă plată. Acest lucru nu afectează prevederile art. 4.4 și 4.5 din Termenii și condițiile de afaceri pentru plata anticipată a prețului de cumpărare a bunurilor (dacă Clientul alege plata în avans).

4.8. Vânzătorul va emite către cumpărător un document fiscal (factură) care îndeplinește toate cerințele legale. În cazul plății anticipate în numerar, documentul fiscal este atașat la bunuri atunci când este livrată comanda.

4.9. Vânzătorul este un plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Prețul bunurilor din catalogul de internet este întotdeauna actualizat și valabil. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețul bunurilor oferite. Modificarea prețului mărfurilor în catalogul de internet nu afectează valoarea totală a comenzii deja primite de cumpărător.

5. Retragerea de la contractul de cumpărare

5.1. Cumpărătorul constată că, în conformitate cu prevederile secțiunii art . 1837 a Codului civil, următoarele nu pot fi retrase:

5.1.1. un contract de cumpărare pentru livrarea de bunuri care a fost modificat la cererea cumpărătorului sau pentru persoana sa,

5.1.2. din contractul de cumpărare pentru livrarea de bunuri care fac obiectul unei distrugeri rapide, precum și mărfurile care, după livrare, au fost amestecate în mod irevocabil cu alte mărfuri,

5.1.3. dintr-un contract de cumpărare pentru furnizarea de bunuri într-un ambalaj sigilat pe care consumatorul a scos-o din ambalaj și din motive de igienă nu poate fi returnat,

5.1.4. de la un contract de cumpărare pentru furnizarea unei înregistrări de sunet sau imagine sau a unui program de calculator dacă ambalajul original a fost distrus.

5.2. Dacă nu este cazul menționat în art. 5 sau într-un alt caz în care nu se pate retrage contractul de vânzare, cumpărătorul are dreptul, în conformitate cu art. 1829 alin. 1 din Codul civil, de a se retrage de la contractul de cumpărare, în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor, în cazul în care obiectul contractului de achiziție sunt mai multe tipuri de bunuri sau furnizarea mai multor părți, se execută în mai multe etape, această perioadă începe de la data primirii ultimelor bunuri. Renunțarea la contractul de vânzare trebuie trimisă vânzătorului în termenul stabilit în teza anterioară. Pentru retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate utiliza un formular de retrage oferit de cătrre vânzător, anexat la condiții de tranzacționare și poate fi găsit la sfârșitul condițiilor de tranzacționare.

5.3. Cumpărătorul retragerea din contractul de cumpărare poate printre altele să

5.3.3. trimită electronic la adresa de e-mail a vânzătorului: contact@piromarket.ro

5.4. În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform art. 5 a Condițiilor de cumpărare, contractul de cumpărare este anulat de la început.

5.5. Bunurile trebuie returnate vânzătorului în termen de 14 (paisprezece) zile de la retragerea contractului vânzătorului. În cazul în care cumpărătorul renunță la un contract de cumpărare, cumpărătorul suportă costul returnării bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi restituite prin natura lor prin poștă.

5.6. În cazul retragerii din contract, În conformitate cu punctul 5 a Condițiilor de cumpărare, vânzătorul returnează banii primiți de la cumpărător în termen de 14 (paisprezece) zile de la retragerea din contractul de cumpărare de către cumpărător, vânzătorul va returna banii cumpărătorului numai în cont, fără numerar. Vânzătorul este obligat să returneze performanța furnizată de cumpărător la returnarea bunurilor către cumpărător sau altfel, în cazul în care cumpărătorul este de acord și nu suportă costuri suplimentare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract, vânzătorul nu este obligat să restituie suma incasată către cumpărător înainte de a returna mărfurile de către cumpărător, sau să demonstreze că a trimis mărfurile către vânzător.

5.7. Vânzătorul are dreptul de a-și recompensa în mod unilateral plata daunelor suportate asupra cererii cumpărătorului de a restitui prețul de achiziție. În caz de reziliere a contractului de cumpărare, consumatorul are dreptul la o rambursare a prețului de transport în cea mai mică sumă oferită (chiar dacă sa negociat individual mod mai scump de transport – de exemplu, curierat expres).

5.8. Până la primirea bunurilor de către cumpărător, vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în orice moment. Până când bunurile au fost expediate către vânzător, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în orice moment. Într-un astfel de caz, Cumpărătorul va returna fără întârziere prețul de cumpărare cumpărătorului în contul lui specificat de către cumpărător.

6. Părțile contractante

Persoana reăonsabilă a magazinului on-line este managerul societății 

6.2. Autoritatea de supraveghere:

ANPC

6.4. Acest site, la adresa www.piromarket.ro, este guvernat de legile și reglementările țării proprietarului și operatorului acestui site. 

7. Modul de livrare și plata pentru livrare

7.1. Plata la livrare cu transport

Înmânarea prin firma de curierat – Plata de 30 lei + cost suplimentar la cantitate mai mare

Comanda este pătită (în numerar) la înmânarea coletului de către firma de curierat. Plata este formată din 30 lei plata la livrare.

8. Drepturi de performanță incorectă

8.1. Drepturile și obligațiile părților contractuactante cu privire la drepturile de executare defectuoasă sunt reglementate prin regulamente cu caracter obligatoriu (în special dispozițiile art. 1914 pînă la 1925, § 2099-2117 și art. 2161 pînă la 2174 din Codul civil).

8.2 Vânzătorul este responsabil față de cumpărător, că bunurile nu au defecte atunci când sunt preluate. În special, vânzătorul răspunde cumpărătorului că, în momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:

8.2.1. mărfurile au calități, pe care părțile le-au stabilit, precum și în absența unei hotărâri, au caracteristici, pe care le descrie vânzătorul sau producătorul sau cumpărătorul le-a așteptat, având în vedere natura bunurilor și publicitatea efectuată de aceștia,

8.2.2. mărfurile sunt potrivite pentru scopul, pentru care vânzătorul le oferă sau la care sunt utilizate în mod obișnuit mărfuri de același fel,

8.2.3. mărfurile corespund calității convenite sau eșantioanele care transferă ilustrația sau modelul, în cazul în care calitatea sau proiectarea a fost stabilită conform probei sau șablonul convenit.

8.2.4. mărfurile se află în cantitatea, gradul sau greutatea corespunzătoare și

8.2.5. bunurile respectă cerințele legislației.

8.3. Dispozițiile prevăzute la art. 8 a Condițiilor de afaceri nu se vor aplica mărfurilor vândute la un preț mai mic pentru defect pentru care a fost prețul mai mic convenit, asupra bunurilor deteriorate din cauza utilizării sale obișnuite, defectul mărfurilor utilizate corespunzător gradului de utilizare sau de uzură, care mărfurile au avut la primirea de către cumpărător, sau dacă rezultă din natura mărfurilor.

8.4. În cazul în care apare un defect în termen de șase luni de la primire, mărfurile se consideră defecte deja la preluare.

8.5. Drepturile la performanța defectuoasă sunt revendicate de către cumpărător la vânzător la adresa sa, locul în care acceptarea reclamației este posibilă în ceea ce privește gama de bunuri vândute sau în locul de desfășurare a activității. Momentul în care se solicită revendicarea este momentul în care vânzătorul a primit bunurile reclamate de la cumpărător.

8.6. Alte drepturi și obligații ale părților referitoare la răspunderea vânzătorului pentru defecte sunt guvernate de actul adițional la Condițiile de afaceri ale vânzătorului (Reguli de reclamație).

9. Alte drepturi și obligații părților contractuale

9.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata întregului preț de achiziție al bunurilor.

9.2. Vânzătorul nu este obligat să adopte coduri de conduită în raport cu cumpărătorul în conformitate cu prevederile articolului 1826 alin. 1 punct. e) a Codului civil.

9.3. Măsurile extrajudiciare de plângere ale consumatorilor sunt asigurate de vânzător prin adresa de e-mail contact@piromarket.ro .Informațiile despre reclamația cumpărătorului vor fi trimise de către vânzător la adresa electronică a cumpărătorului.

9.4. Vânzătorul este autorizat să vândă mărfuri pe baza unei licențe comerciale. Inspecția comercială se desfășoară în limitele competenței sale de către Biroul de Licențiere relevant. Supravegherea domeniului protecției datelor cu caracter personal este efectuată de Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Inspecția cehă a comerțului desfășoară, într-un domeniu limitat, între altele supravegherea respectării Legii nr. 634/1992 Culegerii de legi privind protecția consumatorilor, în conformitate cu modificările ulterioare.

9.5. Astfel, cumpărătorul își asumă riscul de a schimba circumstanțele în sensul articolului 1765 alin. 2 din Codul civil.

10. Protecția datelor cu caracter personal

10.1. Protecția datelor personale ale cumpărătorului, care este persoană fizică, este prevăzută de Legea nr. 101/2000 Culegerii de legi, privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum a fost modificată.

10.2. Cumpărător este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal: nume, strada, numărul străzii, municipiu, cod poștal, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală, adresa de e-mail și numărul de telefon (denumite în continuare ca: datele cu caracter personal).

10.3. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător în scopul realizării drepturilor și obligațiilor contractului de cumpărare și în scopul menținerii contului de utilizator (pentru cumpărătorii înregistrați). În cazul în care cumpărătorul nu optează pentru o altă opțiune, acesta este de acord cu prelucrarea datelor personale de către vânzător și în scopul transmiterii informațiilor și notificărilor de afaceri către cumpărător. Consimțământul privind prelucrarea integrală a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului articol nu este o condiție care, în sine, nu ar face imposibilă încheierea unui contract de cumpărare.

10.4. Cumpărătorul recunoaște că este necesar să se includă datele cu caracter personal (prin înregistrarea în contul propriu de utilizator atunci când face comanda pe site) indică în mod corect datele adevărte și că acesta este obligat să informeze imediat vânzătorul despre modificarea datelor personale.

10.5. Prin prelucrarea datelor personale ale cumpărătorului, vânzătorul poate autoriza o persoană terță ca procesator. În afară de persoanele, care transportă mărfurile, datele cu caracter personal nu vor fi transferate terților fără acordul prealabil al cumpărătorului.

10.6. Datele personale vor fi procesate pe o perioadă nedeterminată. Datele personale vor fi prelucrate electronic într-o manieră automatizată sau într-o formă tipărită într-o manieră neautomatizată.

10.7. Cumpărătorul confirmă faptul, că datele cu caracter personal furnizate sunt exacte și că acesta a fost informat că este o furnizare voluntară a datelor cu caracter personal.

10.8.  În cazul în care cumpărătorul a considerat că vânzătorul sau procesatorul (Art. 10) efectuează prelucrarea datelor sale cu caracter personal, care este incompatibilă cu protejarea vieții sale private și personale a cumpărătorului sau în conflict cu legea, mai ales atunci când datele personale sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării acestora poate:

10.8.1. cere vânzătorului sau procesatorului o explicație,

10.8.2. să solicite vânzătorului sau procesatorului să elimine starea rezultată.

10.9. Dacă cumpărătorul solicită informații despre prelucrarea datelor sale personale, vânzătorul este obligat să transmită aceste informații. Vânzătorul are dreptul să solicite o rambursare rezonabilă care să nu depășească costurile necesare furnizării de informații pentru furnizarea de informații în conformitate cu teza precedentă.

11. Trimiterea notificărilor de afaceri și stocarea cookie-urilor

11.1. Cumpărătorul acceptă să primească informații referitoare la bunuri, servicii sau despre afaceri de vânzare la adresa electronică a cumpărătorului și în continuare este de acord să primească de la vânzător mesaje comerciale la adresa electronică a cumpărătorului.

11.2. Cumpărătorul este de acord să stocheze așa-numite Cookie-uri pe calculatorul său. Dacă achiziția de pe site este posibilă și obligațiile vânzătorului în baza contractului de cumpărare pot fi îndeplinite, fără stocarea așa-numitelor Cookie-uri la calculatorul cumpărătorului, cumpărătorul poate să-și retragă consimțământul în conformitate cu teza precedentă în orice moment.

12. Înmânrea și transportul

12.1. Produsle pot fi livrate câtre cumpărătorul la adresa de e-mail menționată în contul de utilizator sau specificată de cumpărător în comandă.

12.2. În cazul în care modalitatea de transport este convenită la solicitarea cumpărătorului, cumpărătorul suportă costul asociat cu modul de transport selectat.

12.3. În cazul în care vânzătorul în baza unui contract de cumpărare este obligat să livreze bunurile în locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.

12.4. Atunci când mărfurile sunt preluate de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea pachetului și, în caz de defecte, să notifice imediat transportatorul. În cazul încălcării pachetului care indică o intruziune neautorizată, cumpărătorul nu este obligat să preia transportul de la transportator. (Vă recomandăm să întocmiti un proces verbal cu persana responsabilă de transport.)

13. Dispoziții finale

13.1. În cazul în care relația de cumpărare include elemente internaționale (străine), atunci părțile să stabilesacă că această relație este guvernată de legea cehă (adică legea sediului operatorului și proprietarul site-ului respectiv a Interfeței de web) .Acest fapt nu aduce atingere drepturilor consumatorului în conformitate cu legile de aplicare generală.

13.2. În cazul în care orice prevedere a condițiilor de afaceri este incorectă sau ineficientă, sau devine, în locul prevederii invalide intră într-o dispoziție a cărei semnificație este invalidă dispoziție cât mai aproape posibil. Invaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu aduce atingere valabilității celorlalte dispoziții. Modificările aduse contractului de cumpărare sau ale condițiilor de afaceri necesită o formă scrisă.

13.3. Contractul de cumpărare, inclusiv condițiile de afaceri, este arhivat de către vânzător în formă electronică și nu este accesibil.

13.4. Atașat la termenii si conditii este un formular tipizat/model pentru retragerea din contractul de cumparare.

13.5. Datele de contact a vânzătorului pentru înmânare (aceasta nu este adresa pentru returnarea produselor!)  

– adresa pentru contact electronic: contact@piromarket.ro

La București în data de 15.07.2018

Procedeul de reclamație 

1. Prezentele Reguli de reclamație reglementează drepturile și obligațiile

2. Cumpărătorul își poate pretinde performanța incorectă în termen de 24 de luni de la primirea bunurilor. Această perioadă este prelungită cu perioada în care a fost produsul la repararea bunurilor.

3. Cumpărătorul poate aplica o reclamație legitimă, printre altele

3.1. prin livrare sau personal la adresa: Contactati email pentru adresa – contact@piromarket.ro

3.2. email la adresa: informatii@piromarket.ro

4. Cumpărătorul la depunerea reclamației trebuie să furnizeze dovada revendicării:

4.1. modul de achiziționare a bunurilor (de exemplu, prin prezentarea unui document fiscal, a unei facturi sau a unui card de garanție)

4.2. bunuri reclamate (recomandăm revendicarea mărfurilor, inclusiv a accesoriilor și ambalajelor)

4.3. descriere detailată a problemei reclamate.

5. Vânzătorul emite o confirmare scrisă de primire a produsului în procedura de reclamație către cumpărător. Confirmarea include, printre altele, denumirea produsului, data revendicării, descrierea defectului reclamat și modul de tratare a reclamațiilor solicitate.

6. Vânzătorul va decide imediat cererea, în cazuri complexe, în termen de 3 zile lucrătoare. Reclamația, inclusiv erorile vor fi procesate fără întârziere și nu mai târziu de treizeci (30) de zile calendaristice de la data cererii, cu excepția cazului în care cumpărătorul și vânzătorul este de acord altfel. Această perioadă începe în ziua primirii plângerii. Dacă termenul nu este îndeplinit, consumatorul are dreptul de a schimba bunurile greșite sau de a se retrage din contractul de cumpărare.

7. Clientul este informat despre satisfacerea plângerii prin e-mail sau prin telefon. La adresa de contact, pe care a introdus-o în protocolul de reclamații. La sfârșitul procedurii de reclamație, vânzătorul cumpărătorului va elibera un certificat de finalizare, data cererii, metoda de plângere, dovada despre repararea și confirmarea duratei de reparare.

8. În cazul în care o reclamație este respinsă, vânzătorul va întocmi o explicație scrisă cumpărătorului.

9. Cererea de garanție expiră în cazul în care

9.1. uzura obiectului este de proveniență prin utilizarea obișnuită

9.2. se desfășoară manipularea și utilizarea necorespunzătoare contrară instrucțiunilor produsului,

9.3. deteriorarea devine prin elementele naturii (de ex. apa, etc.)

9.4. deterioare prin supraîncârcare

10. În cazul unei plângeri legitime, mărfurile sunt reparate gratuit pentru consumator. În cazul unui defect, care nu poate fi îndepărtat, mărfurile sunt înlocuite cu noi.

11. În cazul unei reclamații legitime, cumpărătorul are dreptul la rambursarea sumelor necesare în numerar (rambursarea costurilor necesare în legătură cu cererea). În cazul unei reclamații evident nejustificate, cumpărătorul nu are dreptul la rambursarea costurilor sale asociate cu procesul de revendicare.

12. Cumpărătorul este sfătuit să contacteze vânzătorul prin e-mail înainte de a trimite bunurile revendicate. Este recomandabil să trimiteți mărfurile numai după acordul reciproc cu privire la modul de livrare a reclamației. Vânzătorul recomandă ca mărfurile să fie ambalate cu atenție în ambalajul original de transport înainte de expediere. La ridicarea transportului (după ce reclamația a fost furnizată) de la transportator, se recomandă să verificați întotdeauna transportul imediat după preluare. Verificarea se înțelege controlarea întregimii a coletului, dacă nu are deteriorări mecanice sau altele.În cazul, în care ambalajul este deteriorat, nu este cumpărătorul obligat să preia coletul de la distribuitor. Vânzătorul recomandă întocmirea unui proces verbal despre eventualele pagube imediat după preluare cu distribuitorul, de aceea este necesar sa controlați coletul foarte atent la preluare. Distribuitorul are obligația de a respecta acest timp necesar pentru control de către cumpărător.

13. Datorită naturii bunurilor vândute pot fi trimise în reclamații numai articole pirotehnice neutilizate (de exemplu, nefuncțional din cauza lipsei de inițiere,). Folosite (o dată inițiate) și deteriorate, deja nefuncționale produse pirotehnice, cumpărătorul este obligat să le icvidează conform instrucțiunilor aflate pe produs. Cumpărătorul este obligat, înainte de utilizarea articolului pirotehnic pentru a se informa cu instrucțiunile de utilizare și eliminare a produsului. Instrucțiunile sunt indicate pe ambalajul produsului.

14. Reclamațiile de pirotehnice utilizate (inițiate) pot fi recunoscute pe baza documentației foto făcute. Lăsați produsul defect timp de 30 de minute să se stabilească. Apoi faceți fotografiile de la o distanță sigură. Apoi urmați instrucțiunile pentru eliminarea produsului pe ambalaj. Alte manipulări cu produse defecte sunt interzise !

15. În fotografia produselor reclamate defecte ar trebui să fie

15.1. clar vizibilă nefuncționarea produsului,

15.2. clar vizibil șnurul de inițiere a produsului folosit/ars

15.3. data pe fotografie (recomandăm să faceți poze cu data din aparatul de fotografiat).

15.4. ce fel de produs este reclamat.

TRIMITE O SESIZARE

    Pentru a va putea oferi o calitate mai buna pe website-ul nostru, va amintim ca utilizam
    cookie-uri.